Waarom les geven in 3D

Peter Kemp legt uit op CAS TV:

Peter Koppatz legt uit:

Computational thinking

3D is leuk en creatief. Ook draagt het bij aan het computationeel denken en sociale inclusie.

Wat is computational thinking?

Als we computational thinking definieren in termen van decompositie, patroon herkenning, abstractie, algorithmes en efficiency zul je al deze aspecten tegenkomen bij het werken in 3D.

Het begrijpen van hedendaagse technieken

"Our world has become exponentially reliant on technology. It is vital that children learn how to become creators, not just consumers of digital technology. It is the difference between reading and writing.”

--Ian Livingstone

Het stimuleren van creativiteit en zelf expressie

Hoe creatief te zijn in 3D - The Creativity Systems Model.

 “For creativity to occur, a set of rules and practices must be transmitted from the domain to the individual. The individual must then produce a novel variation in the content of the domain. The variation then must be selected by the field for inclusion in the domain”

-- (Csikszentmihalyi 1999: 315).

Domain - the culture and language that makes up an area of interest.
3D: Studenten bekwaam maken in Industrie standaard 3D tools en artistiek begrip.

Field - the individuals or gatekeepers that accompany an area of interest and validate any innovations in a domain.
3D: Studenten delen werken met elkaar en helpen elkaar tot kennisvolle volwassenen. Het delen van werk online, competities, feedback krijgen.

Person - the individual who acts on the domain and interacts with the field to make some sort of change that is accepted by the field. This is the individual performing the creative act.
3D: Studenten zijn in staat om zichzelf uit te drukken en kunnen nieuwe dingen creëren.

-- Based on Mihaly Csikszentmihalyi (1999)