Kleur de boom in

 1. Bekijk de video (in het Engels) .

 2. Of ga verder met de Stap voor Stap beschrijving.

Laten we de boom kleur geven.

Stap 1: Kleur de boomstam

Laten we de boomstam de donker bruine kleur geven.

 • Zorg ervoor dat je in Object modus bent.

 • Selecteer de boomstam.

 • Ga naar het Material tabblad.

 • Klik op New om een nieuw materiaal te creëeren.

 • Geef het materiaal een naam bijvoorbeeld tree-trunk.

 • Selecteer een donker bruine kleur voor de Diffuse.

 • En zet de Specular op 0.

Stap 2: Kleur de bladeren

Laten we de bladeren een groene kleur geven.

 • Zorg ervoor dat je in Object modus bent.

 • Selecteer de bladeren.

 • Op het Material tabblad, druk op New om een nieuw materiaal te creëeren.

 • Geef het materiaal een naam bijvoorbeeld leaves.

 • Selecteer een groene kleur voor de Diffuse.

 • En zet de Specular op 0.

We hebben nu een boom met een donker bruine boomstam en groene bladeren.

../../_images/blender-colored-tree-unjoined.jpg

Stap 3: Voeg boomstam en bladeren samen

Je zult wellicht gemerkt hebben dat de boom niet 1 object is. Je hebt een boomstam als object en je hebt de bladeren als object. We gaan er 1 object van maken.

 • Selecteer de bladeren.

 • Houdt SHIFT ingedrukt.

 • Selecteer de boomstam.

 • Druk op CTRL + J om ze samen te voegen.

Als je nu de bladeren selecteert of de boomstam dan is de volledige boom geselecteerd. Je zult ook 2 materialen zien op het Material tabblad.

Joined1 Joined2

Stap 4: Sla de .blend file op.