Kleur het terrein en de bergen in

 1. Bekijk de video (in het Engels) .

 2. Of ga verder met de Stap voor Stap beschrijving.

We hebben nu een terrein met bergen. Laten we deze een kleur geven.

Stap 1: Kleur het terrein in

Laten we het terrein een leuke groene kleur geven.

 • Ga naar Object mode.

  ../../_images/blender-object-mode4.jpg
 • Zorg ervoor dat het vlak geselecteerd is.

 • Ga naar het Material tabblad.

  ../../_images/blender-plane-object-materials-mode1.jpg
 • Creëer een nieuw materiaal door New te selecteren.

 • Geef het materiaal een naam bijvoorbeeld groen.

  ../../_images/blender-material-name.jpg
 • Selecteer een groene kleur voor de Diffuse. Je kunt de groene kleur donkerder maken door de intensiteit te verlagen (de balk naast het kleurenpalette).

  Color1 Color2 Color3

 • En vul voor de Specular 0 in, aangezien het landschap niet glimmend hoeft te zijn.

  ../../_images/blender-specular-0.jpg

Stap 2: Kleur de bergen

Om de bergen in te kleuren zullen we de vlakken van de bergen selecteren en deze een kleur geven.

 • Ga naar Edit mode.

  ../../_images/blender-2color-ball-add-red-edit7.jpg
 • Selecteer de Faces tool.

  ../../_images/blender-face-tool7.jpg
 • Selecteer de vlakken van de bergen. Je kunt meerdere vlakken selecteren door op B te drukken en de vlakken te selecteren. Als je vlakken gemist hebt kun je deze selecteren door SHIFT ingedrukt te houden en de vlakken te selecteren met de rechter muisknop.

  ../../_images/blender-select-mountain-faces.jpg
 • Roteer rond en controleer of je alle vlakken hebt geselecteerd. De vlakken achter de bergen hoef je niet te selecteren, deze zullen niet zichtbaar zijn.

 • Ga naar het Material tabblad.

 • Voeg een nieuw materiaal toe door op het + teken te klikken.

 • Creëer een nieuw materiaal door op New te klikken.

 • Geef het materiaal een naam bijvoorbeeld bruin-grijs.

 • Selecteer een bruin grijze kleur voor de Diffuse.

 • Vul voor de Specular 0 in.

 • Klik daarna op Assign om de geselecteerde vlakken een bruin grijze kleur te geven.

  ../../_images/blender-brown-mountain.jpg

We hebben nu bruin grijze bergen.

../../_images/blender-brown-mountain-2.jpg

Stap 3: Plaats sneeuw op de bergen

Laten we wat sneeuw op de bergen plaatsen.

 • Zorg ervoor dat je in Edit mode bent.

 • En dat de Faces tool geselecteerd is.

  ../../_images/blender-face-tool7.jpg
 • Als er vlakken geselecteerd zijn druk op A om alle vlakken te deselecteren.

 • Net zoals bij de vorige stap, selecteer de vlakken aan de top door op B te drukken.

 • Je kunt ook vlakken op de berg selecteren door SHIFT ingedrukt te houden en de vlakken met de rechtermuis te selecteren.

  ../../_images/blender-mountain-select-snow-faces.jpg
 • Ga naar het Material tabblad.

 • Klik nogmaals op + .

 • Selecteer New om een nieuw materiaal te creëeren en geef deze een naam bijvoorbeeld wit.

 • Selecteer de witte kleur voor de Diffuse. Op het kleurenpalette zul je de witte kleur niet vinden. Verhoog de intensiteit maximaal om de witte kleur te krijgen.

  ../../_images/blender-white-color.jpg
 • Klik op Assign om de geselecteerde vlakken wit te kleuren.

../../_images/blender-mountain-snow-faces.jpg ../../_images/blender-mountain-snow-faces-2.jpg

Stap 4: Sla de .blend file op